Friday, September 30, 2016

למתחילים Mein Kampf
 Mein Kampf למתחילים
מאת צבי יוליאן רוביןפרקים נבחרים קצרים ממיין קאמפף של אדולף היטלר בצירוף הערות.

רבות נאמר ונכתב על דמותו המסקרנת והחריגה של אדולף היטלר אך סבורני שהדרך הטובה ביותר לתהות על קנקנו של האיש זה לגעת בדבר עצמו – ספרו האוטוביוגראפי Mein Kampf.

הכרך הראשון והשני פורסמו ב-1925 ו-1926, סך הכל 720 עמודים. את הכרך הראשון כתב היטלר בזמן ישיבתו בכלא לנדסברג בעקבות ניסיון ההפיכה הכושל של הפוטש במרתף הבירה, בשנת 1923, ואת השני לאחר שחרורו. את שני הכרכים הכתיב למזכירו רודולף הס. בספר פירט היטלר את משנתו הפוליטית ותוכניותיו לעתידה של גרמניה.זיכרונות מהשואה בגרמנית
מאת ארנה אלה רובין
הסיפורים מתמקדים בשואת יהודי צ'רנוביץ


l